• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Oedeemfysiotherapie en Manuele lymfedrainage

Wat is oedeem?
Oedeem is vochtophoping in een deel van het lichaam.

Dit kan zich uiten in een toename van de omvang van het lichaamsdeel. Doorgaans heeft de patiënt een zwaar gevoel, spanning, pijn of stuwing in de huid en vaak is er een verminderde beweeglijkheid.

Oedeem kan ontstaan door een aangeboren defect in het lymfesysteem, maar ook na trauma, operatie (lymfeknoop verwijdering), bestraling, infecties zoals wondroos, chronische veneuze insufficiëntie of andere obstructieve processen.

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u vermoedt dat bij u oedeem ontstaat neem dan direct contact op met uw huisarts of specialist.

De oedeemfysiotherapeut is naast deskundige op het gebied van oedeem en manuele lymfedrainage ook deskundig op het gebied van bewegen. Vaak zijn het ook gecombineerde klachten met bewegingsbeperkingen.

Behandelingsmethoden

Manuele lymfedrainage. Door het toepassen van speciale handgrepen wordt het lymfevocht via het lymfestelsel naar de niet aangedane zijde afgevoerd.

Compressietherapie. Naast manuele lymfedrainage (MLD) kan het nodig zijn dat er gezwachteld wordt om de zwelling en daarmee de klachten te verminderen. Dit zal nog een tijdje geschieden om de zwelling zoveel mogelijk terug te dringen. Hierna, als de zwelling stabiel is, wordt in overleg met u een therapeutische elastische kous (TEK) aangemeten.

Oefentherapie. Na het zwachtelen moet er actief worden geoefend. Door de combinatie van bewegen van de spieren en de zwachtel wordt de zwelling goed aangepakt. Door gerichte oefeningen kan de bewegingsbeperking en verminderde spierkracht verbeterd worden.

Ademtherapie. Specifieke ademhalingsoefeningen hebben een positief effect op het verbeteren van de afvoer van het lymfevocht.

Lymftaping. Ook kan lymftaping gebruikt worden om de afvoer van het lymfevocht te stimuleren. Deze manier van tapen verloopt in de richting van de lymfbanen en stimuleert de afvoer van het lymfevocht.

Voorlichting. Wij geven u adviezen met betrekking tot de verzorging van het aangedane lichaamsdeel om complicaties te voorkomen. Tevens leren wij u met zelfmanagement om te gaan met oedeem.

Marion, Eric en Renske zijn lid bij de NVFL.

 

Uw fysiotherapeuten zijn Marion, Eric en Renske.